Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δρομέων Ξάνθης, με την υπ΄αριθμό 2/27-3-2019 πράξη του και έχοντας υπόψη του το άρθρο17 και 18 του ισχύοντος καταστατικού του Συλλόγου, αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 19:00, στον χώρο της αίθουσας συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου Νέστος, εφ’ όσον υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Δεύτερη Επαναληπτική Τελική Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, στον ίδιο χώρο και ώρα 19:30 ανεξαρτήτως αριθμού των παρόντων μελών.

Στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Απολογισμός της διαχειριστικής περιόδου που έληξε
  • Προϋπολογισμός της νέας διαχειριστικής περιόδου
  • Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.
  • Άλλα θέματα-προτάσεις.
  • Τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής και εγγραφή νέων μελών.

Καλούνται τα μέλη να προσέλθουν στην συνεδρίαση ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να οδηγήσουμε το Σύλλογο σε μεγαλύτερες επιτυχίες.

Για το Δ.Σ. του Α. Π. Σ. Δρομέων Ξάνθης

     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ                                            ΠΥΡΓΕΛΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Pin It on Pinterest

Share This