Διοικητικό συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από ομόφωνη απόφαση συγκροτήθηκε σε Σώμα την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και αποτελείται από τα εξής Μέλη:

Πρόεδρος: Πυργελής Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Δασκαλόπουλος Αθανάσιος

Γεν. Γραμματέας: Ξανθόπουλος Λεωνίδας

Ταμίας: Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος

Έφορος: Μαρκίδης Παντελής

Μέλη: Γκορόγιας Βασίλειος & Στάθη Σταυρούλα

 

Pin It on Pinterest

Share This