Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Π.Σ. Δρομέων Ξάνθης, με την υπ΄αριθ. 18/11-12-2019 πράξη του και έχοντας υπόψη του το άρθρο 17 και 18 του ισχύοντος καταστατικού του Συλλόγου, αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία θα είναι εκλογοαπολογιστική.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19:00, στον χώρο της αίθουσας συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου Νέστος, εφ’ όσον υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Δεύτερη Επαναληπτική Τελική Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, στον ίδιο χώρο και ώρα 19:30 ανεξαρτήτως αριθμού των παρόντων μελών.

Στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

2. Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ. 2019.

3. Οικονομικός και Ταμειακός Απολογισμός.

4. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5. Απαλλαγή του απελθόντος Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

6. Άλλα θέματα-προτάσεις.

7. Τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής και εγγραφή νέων μελών.

8. Εκλογή τριμελής εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή του νέου Δ.Σ.

9. Εκλογές για την ανάδειξη νέου 7μελούς Δ.Σ. και 3 αναπληρωματικών καθώς και 3μελούς    Εξελεγκτικής Επιτροπής.

10. Υποβολή υποψηφιοτήτων για νέο Δ. Σ.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή είναι η Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 αποκλειστικά με αποστολή e-mail  στο mail του Συλλόγου xanthirunners@gmail.com.

Καλούνται τα μέλη να προσέλθουν στην συνεδρίαση ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να οδηγήσουμε το Σύλλογο σε μεγαλύτερες επιτυχίες.

Για το Δ.Σ. του Α. Π. Σ. Δρομέων Ξάνθης

      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ                                           ΠΥΡΓΕΛΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Pin It on Pinterest

Share This