Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Π.Σ. Δρομέων Ξάνθης, με την υπ΄αριθ. 15/20-12-2021 πράξη του και έχοντας υπόψη του το άρθρο 17 και 18 του ισχύοντος καταστατικού του Συλλόγου, αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία θα είναι εκλογοαπολογιστική.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  02 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18:30, στα γραφεία του συλλόγου στην οδό  Λευκίππου 3, εφ’ όσον υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Δεύτερη Επαναληπτική Τελική Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, στον ίδιο χώρο και ώρα 19:00 ανεξαρτήτως αριθμού των παρόντων μελών.

Στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνονται τα εξής:

 1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
 2. Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ. 2021.
 3. Οικονομικός και Ταμειακός Απολογισμός.
 4. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 5. Απαλλαγή του απελθόντος Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
 6. Τροποποίηση καταστατικού για εναρμόνιση με την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία
 7. Άλλα θέματα-προτάσεις.
 8. Τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής και εγγραφή νέων μελών.
 9. Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή του νέου Δ.Σ.
 10. Εκλογές για την ανάδειξη νέου 7μελούς Δ.Σ. και 3 αναπληρωματικών καθώς και 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 11. Υποβολή υποψηφιοτήτων για νέο Δ. Σ.

 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή είναι η Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 αποκλειστικά με αποστολή e-mail  στο mail του Συλλόγου xanthirunners@gmail.com.

Καλούνται τα μέλη να προσέλθουν στην συνεδρίαση ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να οδηγήσουμε το Σύλλογο σε μεγαλύτερες επιτυχίες.

 

Για το Δ.Σ. του Α. Π. Σ. Δρομέων Ξάνθης

 

 

 

H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΓΙΑΝΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ                                                              ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

Pin It on Pinterest

Share This