Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δρομέων Ξάνθης, με την υπ΄αριθμό 1/10-1-2018 πράξη του και έχοντας υπόψη του το άρθρο 18 του ισχύοντος καταστατικού του Συλλόγου, αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην οποία θα πραγματοποιηθούν και οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, όπως προβλέπεται κάθε δύο χρόνια από το Καταστατικό και καλεί  όλα τα μέλη του, τους δρομείς και τους φίλους του συλλόγου να δώσουν το παρόν.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 19:00, στον χώρο της αίθουσας συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου Νέστος, εφ’ όσον υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Δεύτερη Επαναληπτική Τελική Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, στον ίδιο χώρο και ώρα 19:30 ανεξαρτήτως αριθμού των παρόντων μελών.

Πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης,  θα έχει γίνει ο απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ., ο έλεγχος των οικονομικών του Συλλόγου από την Εξελεγκτική Επιτροπή, η ταμειακή τακτοποίηση μελών και συζήτηση για τα τρέχοντα θέματα του Συλλόγου όπου όλα τα μέλη θα έχουν την δυνατότητα να εκθέσουν τις απόψεις τους. Μετά το πέρας της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει η εκλογική διαδικασία και η ψηφοφορία. Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και περιλαμβάνει τους υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο και χωριστά τους υποψήφιους για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται οι επτά πρώτοι πλειονοψηφήσαντες σε σταυρούς προτίμησης και μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής οι τρεις πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Στο ψηφοδέλτιο ο εκλογέας δύναται να σημειώσει τόσους σταυρούς όσα είναι τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής επιτροπής, δηλαδή μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνονται τα εξής:

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  3. Διοικητικός απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
  4. Οικονομικός απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
  5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  6. Απαλλαγή του Δ.Σ. από τις ευθύνες για το έτος που πέρασε
  7. Προγραμματισμός για το 2018
  8. Άλλα θέματα-προτάσεις.
  9. Τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής και εγγραφή νέων μελών.
  10. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής, θα πρέπει το αργότερο έως τις 18 Μαρτίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 12 μεσημβρινή, να καταθέσουν την αίτηση υποψηφιότητας τους στο email του συλλόγου (xanthirunners@gmail.com). Το μεσημέρι της 18ης Μαρτίου 2018 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και στο FB του συλλόγου (Xanthi Runners) με παράλληλη κοινοποίηση στα email των μελών μας τα ονόματα των υποψηφίων. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι το έχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. 

Αγαπητά μέλη, παρακαλείστε όλοι θερμά να μείνετε κοντά στον σύλλογο και να βοηθήσετε με την ενεργή παρουσία σας και την υποψηφιότητά σας την παραπάνω προσπάθεια έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και η αξιοπιστία εκλογής ενός ισχυρού Διοικητικού Συμβουλίου, ικανού να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα κεκτημένα και τη θεσμική αξιοπιστία του Συλλόγου.

Η παρουσία όλων σας και ιδιαίτερα η υποψηφιότητα όσο το δυνατόν περισσότερων νέων μελών στις αρχαιρεσίες, κρατούν το Σύλλογο δυνατό και δεμένο και του εξασφαλίζουν μεγαλύτερη αξιοπιστία στις διαδικασίες του που είναι απαραίτητη για να συνεχίσουμε την οικοδόμηση αυτής της ιδέας που τόσο ρομαντικά ξεκινήσαμε.

 

Για το Δ.Σ. του Α. Π. Σ. Δρομέων Ξάνθης 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΓΕΛΗΣ

 

 

Pin It on Pinterest

Share This