Στις 12 και 13 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η σήμανση των αποστάσεων στον διάδρομο προπόνησης του Αεροδρομίου.

Μετά από σχεδιασμό και ακριβείς τοπογραφικές μετρήσεις που παρείχε δωρεάν ο τοπογράφος μηχανικός κ. Δημήτριος Εμμανουήλ, έγινε η διόρθωση της χωροθέτησης του διαδρόμου προπόνησης στο Αεροδρόμιο και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν πινακίδια για τη σήμανση των αποστάσεων καθώς και ξύλινοι πάσσαλοι για τη σωστή οριοθέτηση του διαδρόμου.

Από την χάραξη προκύπτουν δύο διαδρομές με μήκος 1000 και 1400 μέτρα.

Ο υπάρχον διαμορφωμένος διάδρομος δεν συμπίπτει σε όλο του το μήκος με την νέα οριοθέτηση, ωστόσο, θα γίνει διευθέτηση του χώρου όπου διέρχεται η νέα χάραξη και συγκεκριμένα στις δύο στροφές.

Παρακαλούμε τα μέλη μας που προπονούνται στο Αεροδρόμιο να διαφυλάξουν τη σήμανση αποστάσεων του διαδρόμου.

Ο σύλλογός μας ευχαριστεί θερμά τον τοπογράφο μηχανικό κ. Δημήτριο Εμμανουήλ για τη δωρεάν παροχή των υπηρεσιών του.

Pin It on Pinterest

Share This